Renovering

Ved Tirsbæk Gods har vi på et af bygninger udskiftet taget, samt tagkonstruktionen blev set efter.

Ved Tirsbæk Gods varetager man de gamle traditioner inden for håndværker.

De gamle spær blev forstærket ved tagfoden, samt blev der lavet en opretning af spærene, men stadig med respekt af tagets naturlige svej.

Arbejdet stod på i 2,5 måned.